loading...

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر

01134571313 تلفن . فاکس 01134572626 ( کتابخانه عمومی شماره 2 بهشهر)

بازدید : 10
جمعه 24 مهر 1399 زمان : 9:37

یشه خوب باش حتی اگر اطرافیانت نیش بزنند!

هندویی عقربی را دید که در آب برای نجات خویش دست و پا میزند..

هندو به قصد کمک دستش را به طرف عقرب دراز کرد؛ اما عقرب تلاش کرد تا نیشش بزند!

با این وجود مرد هنوز تلاش میکرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد؛ اما عقرب دوباره سعی کرد او را نیش بزند!

مردی در آن نزدیکی به او گفت: چرا از نجات عقربی که مدام نیش میزند دست نمیکشی؟!

هندو گفت: عقرب به اقتضای طبیعتش نیش میزند، طبیعت عقرب نیش زدن است و طبیعت من عشق ورزیدن..
چرا باید از طبیعت خود که عشق ورزیدن است فقط به علت این که طبیعت عقرب نیش زدن است دست بکشم؟!

هیچگاه از عشق ورزیدن دست نکش هم

مشکل حل شد + برادران الان میتونید نویسنده شید
بازدید : 9
جمعه 24 مهر 1399 زمان : 9:37

دوستتان از شما می‌خواهد که برای یک مهمانی، از روز قبل به کمکش بروید. شما هم دوست دارید که به وی کمک کنید ولی نمی‌توانید تمام روز از کارتان بزنید وبه کمک او بروید. پاسخ نه و اری به دردتان نمی‌خورد. در پاسخ میتوانید پیشنهاد خودتان را مطرح کنید.

رودربایستی عبارت است از این که در برابر خواهش سایرین علی رغم میل باطنی خویش تسلیم شویم و برای اینکه دیگران در مورد ما فکر بد نکنند و ما را انسان خوبی بدانند ناچار به کاری شویم که یا از عهده آن بر نمیایم یا برای انجام آن به سختی بیفتیم یا زمان و فرصتی را از دست بدهیم.

مثلا رفتن به یک میهمانی و میل غذایی که هیچوقت به آن لب نزده ایم و آنرا دوست نداشته و با ذایقه ما جور نیست یکی از کوچکترین مصادیق رودربایستی است که حتی میتواند ما را به دروغگویی هم وادارد و چه بسا مجبور شویم از آن غذا تعریف کنیم و آنرا غذای محبوبمان هم بنامیم یا این که از غذای مورد علاقه اتان در یک جمع بخاطر مبادی اداب بودن و رودربایستی با سایرین چشم پوشی نماییم.

متاسفانه یکی از رفتارهای شایع ما در تعاملات روزانه تعارفات بی پایه و اساسی است که هیچوقت شاید به آن هم باوری نداریم و همین رفتارها امکان دارد به آرامی‌در ما روحیه نفاق و دو رویی را ایجاد کند.

دعوت کردن از دوست و همسایه به خانه وقتی که خوشحالی و رضایتی پشت آن نیست وقتی بساط میزبانی و شرایط آن فراهم نیست دلیل خاصی ندارد. رودربایستی یعنی خود را ناچار به کاری علی رغم میل باطنی کردن و ایجاد و انجام آن کاریک اجبار و تعهد غیر واقعی وغیر دلخواسته لبخندی تلخ که پشت آن پژمردگی و رنجش روح وجود دارد.

رودربایستی با دیگران

چطور رودربایستی بر ارتباطات شما تأثير می‌گذارد؟

گاهی رفتارهایی در اثر تکرار تبدیل به یک عادت و یا وظیفه میشوند ، به عبارتی ديگر امکان دارد در ابتدا قبول شرایطی بعنوان یک لطف در نظر گرفته شود ولی بعد از چند وقتی قبول نکردن منجر به بحث و ناراحتی می‌شود.

ولی در مواردی ديگر به عنوان مثال با قبول کردن مسوولیت‌های یک همکار با تعریف و تمجید رو به رو شده اید، به اینصورت یاد میگیرید که برای دریافت تائید و پذیرش دیگران تنها کافی است که سایرین را مهمتر از خویش بدانید و هر دفعه که از شما چیزی خواستند آنرا برآورده کنید. اینگونه می‌شود که مطیع بودن روشی برای جلب نظرات مثبت سایرین می‌شود.

ممکن است هنگامی‌که از شما بخواهند که تمامی‌مصائبی را که در این راه متحمل شده اید بخاطر بیاورید و برای اینکه ديگر تکرار نشوند رفتار دیگری اتخاذ کنید در نظر اول برایتان محال بیاید. به عنوان مثال نه گفتن را با بی ادبی و زشت بودن عمل مترادف بدانید. ولی باید بدانید تغيير رفتار به یک باره رخ نداده و برای رسیدن به یک رفتار جدید باید تمرین داشته باشید.

راهکارهای برای مقابله با رودربایستی

قاطعیّت داشتن

قاطعیّت داشتن یا جرات ورزی، یکی از راهکارهای مثمر ثمر و تاثیرگذار برای غلبه بر رودربایستی تلقی می‌شود. بر این اساس، قاطعیّت داشتن باعث می‌گردد که شخص در موقعیت‌های گوناگون سر تعظیم دربرابر خواسته‌های سایرین فرود نیاورد. در این زمینه صادقانه صحبت کردن و عوض نکردن نظر خویش با پافشاری و خواهش دیگران هم تاثیر گذار و مؤثر می‌باشد.

چنانچه مایل به انجام کاری نیستیم آنرا قبول نکنیم

قبول کردن و پذیرفتن مسوولیت دیگران به عهده ما نیست. باید بدانیم بهتر است پیش از قبول هر عملی همه شرایط خود و افرادی که در الویت زندگی مان قرار دارند را بررسی کنیم و بعد از آن بدون رودربایستی، کاری را که مایل به انجامش هستیم را یا انجام دهیم و یا انجام ندهیم.

از قضاوت سایرین نترسیم

ترس از این که سایرین چطور در خصوص من قضاوت می‌کنند از عوامل مهم رودربایستی است. قضاوت دیگران صرفا فکر لحظه ایی آن‌ها است و هیچ تغییری در روش زندگی کردن و هدف گذاری‌های ما ندارد. بنابراین در شرایط رودربایستی از این که افراد دیگر در خصوص ما چه فکری می‌کنند، ترس نداشته و به مقصود و عمل خویش فکر کنیم.

دوستی را با اطاعت اشتباه نگیرید

بسياري از مواقع اشخاص فکر می‌کنند که علاقه داشتن ، دوستی یا رفاقت به معنای مطیع شدن صرفدر برابر دیگران است. این مسأله به ویژه در خصوص نوجوانان بسیار صدق می‌کند چراکه آنها به پذیرفته شدن در گروه دوستان نیاز بسياري دارند و از این روش به دنبال کسب هویت دلخواه خویش هستند.

در این شرایط لازم است بدانید که حتی چنانچه در این گروه پذیرفته نشوید فرصت‌های شما بطور کل از بین نمی‌روند و شما میتوانید به دنبال رفاقت با گروه دیگری از اشخاص باشید که در آن حس ازادی بیشتری نموده و نیاز به پاگذاشتن روی خواسته‌های خود نداشته باشید. در نتیجه آغاز رفاقت با خویش را تمرین و تلاش کنید برای خواسته‌های خود ارزش قائل شوید و آنگاه به فشار گروه دوستان یا همسالان بیاندیشید.

ما مسئول همه مردم و برآورده کردن خواسته‌هایشان نیستیم

هنگامی‌که به این باور برسیم که ما صرفا مسوول خویش و اشخاص مهم زندگی خود هستیم، در هیچ رودربایستی قرار نمیگیریم. البته مهم است که با دیگران مهربان، همدرد، دلجو و با محبّت باشیم ولی چنانچه شرایط انجام عملی را برای کسی نداریم، بهتر است مسوولیت آن را هم نپذیریم.

تنها شنونده نباشید چیزی بخواهید

دوستتان از شما می‌خواهد که برای یک مهمانی، از روز قبل به کمکش بروید. شما هم دوست دارید که به وی کمک کنید ولی نمی‌توانید تمام روز از کارتان بزنید وبه کمک او بروید. پاسخ نه و اری به دردتان نمی‌خورد. در پاسخ میتوانید پیشنهاد خودتان را مطرح کنید.

خيلي روراست به دوستتان می‌گویید که من خیلی دوست دارم به تو کمک کنم، ولی حقیقتا گرفتار هستم. ولی می‌توانم یکی دو ساعتی را پیش تو بیایم. اگر این دو ساعت به دردش نمی‌خورد، میتواند از یک نفر ديگر کمک بخواهد زیرا شما باتوجه به گرفتاری‌های تان دو ساعت را برای رفتن به پیش او خالی کرده اید.

پس ديگر وظیفه‌‌‌ای ندارید، ضمن این که شیوه پیشنهاد متقابل صرفا نوعی آگاه کردن است که می‌گویید این کاری است که میتوانید برای دوستتان بکنید و اگر این برایش موثر نیست، خودش پاسخ « نه» را می‌گیرد.

از خودتان مراقبت کنید

اشخاص رودربایست بیش از این که به خواسته‌ها و نیازهای خودشان توجه کنند، خواسته‌ها و نیازهای دیگران برای شان در اولویت است. حتی گاهی اوقات یادشان نمی‌آید آخرین دفعه، برای خوشحالی خودشان چه کار کرده اند.

حتی اگر باز هم قرار باشد در زمره مهرطلب‌ها قرار بگیرند، لازم است نخست به نیازهای جسمانی و روانی خودشان برسند تا اینطوری به شادی و خوشحالی دست پیدا کنند تا بتوانند به اشخاصی که در زندگی شان مطرحند رسیدگی کنند. خودتان را مجبور کنید همانقدر که خوشحالی افراد دیگر برایتان اهمیت دارد، حداقل هم عرض آن، خوشحالی خودتان هم برایتان پراهمیت باشد. گاهی در تنهایی مطلق!

منبع: بیتوته

مشکل حل شد + برادران الان میتونید نویسنده شید
بازدید : 19
جمعه 24 مهر 1399 زمان : 9:37

حمله هراس به بروز ناگهانی ترس اشاره دارد که اغلب با علائم جسمانی مانند ضربان سریع قلب، تنگی قفسه سینه، یا حالت تهوع مشخص می‌شود.

حملات هراس و حملات اضطراب اغلب به جای هم استفاده می‌شوند اما آنها در واقع دو رویداد مختلف را توصیف می‌کنند.

حمله هراس در برابر حمله اضطراب؛ تفاوت در چیست؟

به گزارش گروه سلامت عصر ایران به نقل از "اینسایدر"، حمله هراس موج شدید و ناتوان کننده اضطراباست که ممکن است به طور غیر منتظره رخ داده و همواره یک محرک مشخص ندارد.

از سوی دیگر، حمله اضطراب طغیانی از حس اضطراب است که به طور معمول با احساس نگرانی یا استرس همراهی می‌شود. شما احتمالا از آنچه محرک حمله اضطراب است آگاه هستید.

تمایز بین هراس و اضطراب می‌تواند دشوار باشد زیرا آنها دارای علائم روانی و جسمانی مشابه هستند و شما می‌توانید از برخی راهبردهای تن‌آرامی برای مقابله با یک حمله استفاده کنید.

حمله هراس چیست؟

حمله هراس به بروز ناگهانی ترس اشاره دارد که اغلب با علائم جسمانی مانند ضربان سریع قلب، تنگی قفسه سینه، یا حالت تهوع مشخص می‌شود.

اگر فردی چندین بار حملات هراس را تجربه کند ممکن است به اختلال هراس مبتلا باشد. این شرایط با حملات هراس عودکننده تعریف می‌شود که به ترس از حملات هراس تبدیل می‌شود و زندگی روزانه فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

علائم حمله هراس

بر اساس راهنمای DSM-5 که متخصصان سلامت روانی برای تشخیص بیماران استفاده می‌کنند، حمله هراس دارای 13 علامت اصلی است. یک فرد باید حداقل دارای چهار مورد از این علائم باشد تا از نظر بالینی حمله هراس در وی تشخیص داده شود:

- افزایش ضربان قلب

- تنگی نفس یا احساس ناتوانی در تنفس

- تعریق

- لرز

- احساس خفگی

- سینه درد

- حالت تهوع یا دیگر ناراحتی‌های شکمی

- سبکی سر، سرگیجه، یا احساس غش

- احساس ناگهانی سرما یا گرما

- بی حس شدن یا احساس سوزش در بخش‌های خاصی از بدن

- احساس جدا شدن از خود یا واقعیت

- احساس نابودی غریب الوقوع یا ترس از مرگ

- ترس از این که در حال از دست دادن کنترل شرایط هستید

حمله اضطراب چیست؟

حمله اضطراب به یک موج روانی اضطراب گفته می‌شود. حملات اضطراب به طور معمول با احساس نگرانی یا استرس همراهی می‌شوند و در شرایطی که می‌توانند شبیه به حملات هراس به نظر برسند، اما علائم جسمانی در مقایسه با یک حمله هراس از شدت کمتری برخوردار هستند.

به عنوان مثال، یک حمله اضطراب می‌تواند زمانی رخ دهد که فرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر از این که هر لحظه سقف اتاق روی وی فرو بریزد، وحشت دارد، حتی اگر چنین اتفاقی بعید باشد.

علائم حملات اضطراب

برخلاف حملات هراس، یک مجموعه مشخص از علائم شناخته شده برای حمله اضطراب وجود ندارد. در عوض، حملات اضطراب اغلب به عنوان شعله‌ور شدن اختلال اضطراب فراگیر توصیف می‌شوند.

حملات اضطراب ممکن است علائمی‌مشابه با یک حمله هراس داشته باشند، اگرچه شدت علائم احتمالا کمتر خواهد بود. از جمله علائم یک حمله اضطراب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- سینه درد

- لرز

- افزایش ضربان قلب

- سبکی سر

- تعریق

- ترس یا حس نابودی

چگونگی مقابله با یک حمله هراس یا حمله اضطراب

یک حمله هراس به طور معمول پس از 10 دقیقه به نقطه اوج خود می‌رسد و باید به خودی خود برطرف شود. با این وجود، برخی راهبردها می‌توانند در میانه یک حمله هراس به حفظ آرامش و پشت سر گذاشتن راحت‌تر این شرایط کمک کنند.

از آنجایی که حملات اضطراب دارای علائم مشابه با حملات هراس هستند، این تکنیک‌های کسب آرامش احتمالا برای هر دو مورد مفید خواهند بود.

به عنوان مثال، تنفس مربعی برای کسب آرامش در این شرایط توصیه شده است.

یک مربع را در ذهن خود تصور کنید. از گوشه پایین سمت چپ مربع حرکت خود را آغاز کرده و به گوشه بالا سمت چپ حرکت کنید و به آرامی‌طی چهار شمارش نفس عمیق بکشید.

سپس، از گوشه بالا سمت چپ مربع به گوشه بالا سمت راست حرکت کرده و نفس خود را برای چهار شمارش نگه دارید.

هنگام حرکت به سمت گوشه پایین سمت راست برای چهار شمارش نفس عمیق بکشید و هنگام حرکت به سمت گوشه پایین سمت چپ نفس خود را برای چهار شمارش نگه دارید.

این تکنیک تنفسی را تا زمانی که ضربان قلب شما کاهش یابد و تنفس طبیعی داشته باشید، ادامه دهید. شما باید احساس آرامش بیشتری داشته باشید.

این روش تنفس کنترل شده سیستم عصبی پاراسمپاتیک را فعال می‌کند.

طی یک حمله هراس، واکنش جنگ یا گریز در بدن فعال می‌شود. سیستم عصبی پاراسمپاتیک آن چیزی است که به بدن شما برای خروج از این شرایط کمک می‌کند تا به حالت آرامش بازگردید.

از راهبردهای دیگر برای مقابله با حملات هراس یا اضطراب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تکنیک کاهش اضطراب

یک تکنیک کاهش اضطراب به نام "5-4-3-2-1" شامل توجه به موارد زیر در محیط اطراف شما می‌شود:

- 5 چیزی که می‌توانید ببینید

- 4 چیزی که می‌تواند لمس کنید

- 3 چیزی که می‌توانید بشنوید

- 2 چیزی که می‌تواند بو کنید

- 1 چیزی که می‌توانید بچشید

این تکنیک نه تنها می‌تواند حواس شما را از علائم جسمانی که تجربه می‌کنید، پرت کند، بلکه می‌تواند به توقف افکار اضطراب‌آور و پشت سر هم کمک کند.

پذیرش آنچه پشت سر می‌گذارید

علائم خود را آن گونه که هستند بپذیرید و توجه داشته باشید که شما در معرض خطر قرار ندارید.

افکار مثبت نیز می‌تواند به پشت سر گذاشتن این لحظه استرس‌زا کمک کنند.

اگر برای نخستین بار نیست که حمله هراس را تجربه می‌کنید می‌توانید به خود بگویید که پیش از این نیز با یک حمله هراس مقابله کرده و می‌توانم با این حمله نیز مقابله کنم.

چگونه میتوانیم از رودربایستی با دیگران رها شویم؟
بازدید : 11
چهارشنبه 22 مهر 1399 زمان : 17:38

حملات پانیک و حملات اضطرابی شبیه به هم به نظر می‌رسند و از نظر جسمی‌و احساسی، علائم مشترک زیادی دارند. ممکن است همزمان دچار حملات پانیک و اضطرابی شوید. برای مثال ممکن است هنگامی‌که به یک موقعیت پر استرس فکر می‌کنید.

حملات پانیک(پنيك اتك) به طور ناگهانی اتفاق می‌افتند و با ترس شدید و زیادی همراه هستند. این حملات همراه با علائم فیزیکی دلهره آور همچون بالا رفتن ضربان قلب، تنگی نفس و حالت تهوع اتفاق می‌افتند. حملات پانیک می‌توانند منتظره یا غیر منتظره باشند. حملات غیر منتظره بدون هیچ دلیل مشخصی اتفاق می‌افتند. حملات منتظره پانیک توسط عوامل استرس زای بیرونی همچون فوبیا اتفاق می‌افتند. حملات پانیک می‌توانند برای هر کسی اتفاق بیفتند اما اتفاق افتادن بیش از یک حمله پانیک می‌تواند نشان دهنده اختلال پانیک باشد.

اضطراب چیست؟

اضطراب را یکی از خصوصیات رایج برخی از انواع اختلالات روانشناختی می‌دانند. علائم اضطراب شامل نگرانی، پریشانی و ترس هستند. اضطراب معمولا به علت فکر کردن به یک موقعیت، تجربه و حادثه پر استرس اتفاق می‌افتد. اضطراب به تدریج اتفاق می‌افتد. اگر فرد از حملات اضطرابی شناخت کافی نداشته باشد، ممکن است که علائم و نشانه‌های آن را متفاوت از کسی که همین علائم را داشته تفسیر کند.

به این معنی که ممکن است دو نفری که حملات اضطرابی را تجربه کرده اند به طرز متفاوتی درباره این تجربه صحبت کنند گویی دو اختلال متفاوت بوده است؛ اما در حالی که هر دوی آن‌ها یک اختلال را تجربه کرده اند. در ادامه به تفاوت‌های بین حمله اضطرابی و حمله پانیک اشاره خواهیم کرد.

علائم حمله پانیک

حملات پانیک و حملات اضطرابی شبیه به هم به نظر می‌رسند و از نظر جسمی‌و احساسی، علائم مشترک زیادی دارند. ممکن است همزمان دچار حملات پانیک و اضطرابی شوید. برای مثال ممکن است هنگامی‌که به یک موقعیت پر استرس فکر می‌کنید (مثلا قبل از یک ارائه مهم شغلی) دچار استرس شوید. وقتی در آن موقعیت قرار می‌گیرید؛ استرس، خود را در قالب حملات پانیک یا اضطرابی نشان می‌دهد.

تشخیص این که چیزی که تجربه کرده اید حمله پانیک است یا حمله اضطرابی، سخت است. موارد زیر را در نظر داشته باشید:

اضطراب با موقعیت‌های استرس آور یا تهدید کننده در ارتباط است. اما حملات پانیک همیشه به علت محرک‌های تنش زا اتفاق نمی‌افتند.

اضطراب می‌تواند خفیف، متوسط یا شدید باشد. برای مثال، حتی هنگامی‌که در حال انجام فعالیت‌های روزانه خود هستید ممکن است که در یک قسمت ذهن دچار اضطراب باشید. از طرف دیگر، حملات پانیک با علائم شدید همراه است.

در طی حملات پانیک، پاسخ جنگ یا گریز بدن فعال می‌شود. علائم حملات پانیک خیلی شدیدتر از علائم اضطراب هستند.

حملات اضطرابی به تدریج اتفاق می‌افتند اما حملات پانیک کاملا ناگهانی صورت می‌گیرند.

حملات پانیک با ترس و نگرانی از داشتن یک حمله دیگر همراه هستند. این حملات روی رفتار فرد تاثیر می‌گذارند و باعث می‌شوند که از قرار گرفتن در مکان‌ها و موقعیت‌هایی که فکر می‌کند خطر حملات پانیک را در پی دارند، بپرهیزد.

دلایل حمله پانیک

حملات پانیک غیر منتظره هیچ محرک بیرونی مشخصی ندارند. اما حملات پانیک منتظره و حملات اضطرابی توسط یک سری محرک‌های مشابه اتفاق می‌افتند. برخی از این محرک‌ها شامل این مواردند:

شغل پر استرس

رانندگی

موقعیت‌های اجتماعی

فوبیا مثل آگورافوبیا (ترس از مکان‌های شلوغ و باز)، کلاستروفوبیا (تنگنا هراسی) و آکروفوبیا (ترس از ارتفاع)
به یاد آوردن خاطرات و تجربیات تلخ

بیماری‌های مزمن همچون بیماری قلبی، دیابت، سندرم روده تحریک پذیر و آسم

درد مزمن

مصرف کافئین

مصرف برخی از داروها و مکمل‌ها

مشکلات تیروئید

عوامل مخاطره آمیز حمله پانیک

حملات اضطرابی و پانیک عوامل مخاطره آمیز مشابهی دارند، از جمله:

تجربه حادثه تلخ، یا شاهد یک حادثه تلخ بودن (به عنوان کودک یا بزرگسال)

تجربه یک موقعیت پر استرس در زندگی، مثل مرگ یکی از نزدیکان یا طلاق

تجربه استرس و نگرانی مداوم ناشی از مسئولیت در محیط کار، دعوا در بین اعضای خانواده و مشکلات مالی
زندگی با اختلال مزمن یا بیماری‌‌‌ای که زندگی را تهدید می‌کند

داشتن شخصیت مضطرب

رنج بردن از سایر اختلالات ذهنی همچون افسردگی

سابقه خانوادگی در حملات اضطرابی و پانیک

استفاده از مواد مخدر و الکل

افرادی که دائما نگران و مضطرب هستند بیشتر در معرض حملات پانیک قرار دارند. اما نگران بودن لزوما به این معنا نیست که دچار حملات پانیک می‌شوید.

تشخیص حمله پانیک

پزشکان نمی‌توانند حملات اضطرابی را تشخیص دهند اما می‌توانند این موارد را تشخیص دهند:

علائم اضطراب

اختلالات اضطرابی

حملات پانیک

اختلالات پانیک

پزشک درباره علائمی‌که دارید از شما سوال می‌پرسد و آزمایش‌هایی انجام می‌دهد تا در صورت وجود سایر اختلالات همچون بیماری قلبی و مشکلات تیروئید، آن‌ها را تشخیص دهد. برای تشخیص دقیق، پزشک از اقدامات زیر استفاده می‌کند:

بررسی فیزیکی

آزمایش خون

آزمایش قلب همچون الکتروکاردیوگرام (ECG و EKG)

بررسی روانشناختی یا پرسش نامه


درمان‌های خانگی حمله پانیک

باید از پزشک تان سوال بپرسید که برای پیشگیری از علائم حملات پانیک و حملات اضطرابی و درمان این علائم چه کارهایی می‌توانید انجام دهید. داشتن برنامه درمانی و انجام آن هنگام بروز حملات به شما این احساس را می‌دهد که شرایط تان تحت کنترل است. اگر حس می‌کنید که حملات اضطرابی و پانیک دارند به سراغ تان می‌آیند، این نکات را دنبال کنید:

نفس عمیق بکشید
وقتی متوجه شدید که سرعت تنفس در حال بالا رفتن است، تمرکزتان را روی هر دم و بازدم بالا ببرید. با هر دم به پر شدن شکم با هوا توجه کنید. وقتی می‌خواهید نفس تان را بیرون بدهید از چهار به یک بشمارید. تا زمان عادی شدن سرعت تنفس این کار را ادامه دهید.

پذیرش
چیزی که دارید تجربه می‌کنید را تشخیص دهید و آن را بپذیرید. اگر تا به حال حملات اضطرابی یا پانیک داشته اید، می‌دانید که واقعا می‌توانند ترسناک باشند. اما باید به خودتان یادآوری کنید که این علائم گذرا هستند و بهتر خواهید شد.

ذهن آگاهي را تمرین کنید
تمرینات مایندفولنس به طور گسترده برای درمان اختلالات اضطرابی و پانیک استفاده می‌شوند. مایندفولنس تکنیکی است که به فرد کمک می‌کند فکر خود را روی زمان حال متمرکز کند. با حس کردن افکار بدون عکس العمل نشان دادن به آن‌ها، مایندفولنس را تمرین کنید.

تمرینات ریلکسیشن را امتحان کنید
تمرینات ریلکسیشن شامل تصویرسازی ذهنی، آروماتراپی (رایحه درمانی) و ریلکسیشن عضلات هستند. اگر در حال تجربه علائم حملات اضطرابی و پانیک هستید، سعی کنید کارهایی را انجام دهید که از نظرتان آرامش بخش هستند. چشمان تان را ببندید، حمام کنید و هر کاری که به شما آرامش می‌دهد را انجام دهید.

تغییرات در شیوه زندگی
تغییرات زیر در نحوه زندگی به پیشگیری از اضطراب و حملات پانیک کمک می‌کنند و هنگام اتفاق افتادن حملات، از شدت علائم کم می‌کنند:
منبع استرس در زندگی را پیدا کنید، آن را کنترل کنید یا کاهش دهید.
یاد بگیرید که چگونه می‌توانید افکار منفی را تشخیص دهید و متوقف کنید.
به طور مرتب ورزش کنید.
مدیتیشن یا یوگا را امتحان کنید.
یک برنامه غذایی متعادل داشته باشید.
عضو گروهی شوید که افرادی که مشکلی شبیه به شما دارند در آن عضو هستند.
از مصرف مواد مخدر و الکل بپرهیزید.
دریافت کافئین را محدود کنید.

سایر انواع درمان
درباره سایر انواع درمان برای اضطراب و پانیک با پزشک تان مشورت کنید. برخی از انواع رایج درمان شامل روان درمانی یا مصرف داروهایی نظیر این موارد هستند:
داروهای ضد افسردگی
داروهای ضد اضطراب
بنزودیازپین

گاهی پزشک ترکیبی از انواع درمان را به شما ارائه می‌دهد. در برخی شرایط، باید با گذر زمان برنامه درمانی تان را تغییر دهید.

چشم انداز
با این که برخی افراد می‌پندارند که حملات پانیک و حملات اضطرابی یکی هستند اما باید بدانید که این دو اختلال یکسان نیستند. حملات پانیک و حملات اضطرابی علائم، دلایل و عوامل مخاطره آمیز مشابهی دارند. اما حملات پانیک شدیدترند و معمولا با علائم شدید فیزیکی همراه هستند. اگر حملات پانیک و حملات اضطرابی در حال تاثیر گذاشتن روی زندگی تان هستند با پزشک تماس بگیرید.

منبع: ایسنا

عاداتی که افسردگی را تشدید می‌کنند
بازدید : 8
چهارشنبه 22 مهر 1399 زمان : 17:38

در بازار طلا هر گرم طلای خام ۱۸ عیار با حدود ۱۱۰ هزار تومان افزایش قیمت، به ارزش یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و هر مثقال طلا نیز با افزایش ۵۱۰ هزار تومانی، رقم ۶ میلیون و ۳۱۵هزار تومان را ثبت کرد.

نرخ امروز (دوشنبه) دلار و یورو در صرافی بانک‌هاصرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، بیست‌ویکم مهرماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری می‌کنند.

به گزارش ایلنا، صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، بیست‌ویکم مهرماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری می‌کنند.

بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۳۴ هزار و ۷۰۰ تومان است.

گفتنی است؛ ۵ صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه می‌کنند.

سکه ۱۶ میلیون

سکه ۱۶ میلیون؛ عبور دلار از ۳۰ هزار تومانقیمت سکه تمام بهار آزادی امروز (دوشنبه) نسبت به قیمت روز گذشته ۵۰ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به قیمت ۱۶ میلیون تومانی معامله شد.

به گزارش ایرنا، در ساعت ۱۳ و ۲۵ دقیقه امروز، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به قیمت ۱۶ میلیون تومانی بازگشت. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز شاهد کاهش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت بود و هم اکنون با ارزش ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

همچنین نیم سکه با بهای هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه، پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی‌نیز به ارزش دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله شد.

علاوه بر این، در بازار طلا نیز امروز بهای یک گرم طلای خام ۱۸ عیار با حدود ۱۱۰ هزار تومان افزایش قیمت، به ارزش یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طلا نیز با افزایش ۵۱۰ هزار تومانی، رقم ۶ میلیون و ۳۱۵هزار تومان را ثبت کرد.

این در حالی است که انس جهانی طلا امروز میل افزایشی داشت و به قیمت یک هزار و ۹۲۳ دلار معامله شد.

تفاوت بین حمله پانیک و حمله اضطرابی
بازدید : 61
چهارشنبه 22 مهر 1399 زمان : 17:38

در پی تخریب یک مسجد وقفی به نام "هفت در" در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی توسط شهرداری ثامن مشهد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی‌و مدیر کل اوقاف خراسان رضوی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

به گزارش ایرنا؛ رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی‌روز دوشنبه در بازدید از محل مسجد در خیابان نوغان و محدوده طرح‌های نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی به خبرنگاران گفت: تا هفته گذشته مسجد " هفت در" در این مکان قرار داشت که اکنون تخریب شده است.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: تخریب مسجد مجرمانه است و باید از طریق دستگاه‌های قضایی پیگیری شود، امروز نیز موضوع با رییس کل دادگستری خراسان رضوی مطرح شد و ایشان نیز نسبت به این قضیه ورود خواهند کرد و باید از وقوع اینگونه اقدامات مجرمانه در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی جلوگیری شود.

همچنین در ویدئویی که از این بازدید در فضای مجازی منتشر شده این نماینده مجلس در محل تخریب مسجد ضمن خطاب قرار دادن شهردار منطقه ثامن مشهد گفت: انتظار نداشتم خلاف شرع و قانون انجام دهید، چرا مسجد را خراب کردید؟

شهردار منطقه ثامن نیز در پاسخ گفت: به صورت معوض بنایی به جای مکان تخریب شده داده می‌شود، که پژمانفر پاسخ داد: این ملک معوض ندارد، اوقاف کار شهرداری را خلاف شرع دانسته است و شما نیز مسجد را روز اربعین (۱۷ مهر) تخریب کردید.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی نیز در محل مسجد تخریب شده به خبرنگاران گفت: وقتی از نظر تخصصی اعلام می‌شود امکان تثبیت و حفظ مسجد در طرح نوسازی وجود دارد از نظر شرع و قانون امکان تخریب وجود ندارد.

حجت الاسلام محمد احمدزاده افزود: به دوستان شهرداری نیز قبلا در این خصوص پیغام مکتوب داده بودیم اما مطلع شدیم شهرداری منطقه ثامن مسجد "هفت در" را تخریب کرده است.

تخریب مسجد "هفت در" بر اساس طرح مصوب انجام شد

شهردار منطقه ثامن مشهد نیز گفت: تخریب مسجد "هفت در" بر اساس طرح مصوب و توافق با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان انجام شده و ساخت معوض این مسجد نیز از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

سید مصطفی نعمتی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برخی واکنش‌ها نسبت به تخریب مسجد "هفت در" افزود: این مسجد روز ۱۳ مهر ماه جاری به همراه نماینده اداره اوقاف، نماینده هیات امنای مسجد و نمایندگان شهرداری و اجرائیات منطقه ثامن تحویل گرفته و تخلیه شد و با لیست کردن اموال و جابه‌جایی آنها به محل امن، مسجد به صورت فیزیکی تحویل شهرداری شد.

وی ادامه داد: عصر همان روز مسجد در اختیار کارگاه قرار گرفت و نسبت به تخریب مسجد و کار اجرایی اقدام شد.

شهردار منطقه ثامن مشهد گفت: مسجد "هفت در" در مسیر سواره رو پروژه بولوار شارستان قرار داشت لذا برای اجرای پروژه و تخریب این مسجد خرداد ماه سال ۹۷ با اداره کل اوقاف استان توافق کردیم که مسجد را بگیریم ولی به ازای آن زمین و پروانه واگذار کنیم و ساختمان معوض مسجد نیز ساخته شود.

وی افزود: همزمان برای مسجد امام صادق (ع) در مسیر بولوار رضوان نیز توافقاتی با اداره اوقاف انجام و بنا شد مسجدی بزرگتر به جای مساجد هفت در و امام صادق (ع) در نبش رضوان ۱۰ ساخته شود.

نعمتی ادامه داد: هم اکنون این مسجد با حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست ساخت است و مسجد هفت در اولین مسجد در این منطقه است که قبل از تخریب، ساختمان معوض آن بنا شده‌ است.

وی گفت: همچنین قبل از تحویل گرفتن مسجد "هفت در" در ۲۹ شهریور امسال طی جلسه‌ای با حضور شهردار مشهد و مدیرکل اوقاف استان، صورت جلسه‌ای تنظیم و مسجد هفت در تحویل شهرداری شد اما به دلیل تشریفات امضای این صورتجلسه، نامه در ۱۲ مهر ماه به شهرداری ابلاغ شد و ۱۳ مهر ماه نیز مسجد تخریب شد اما ۱۶ مهر ماه اداره کل اوقاف نامه‌‌‌ای ارسال کرد مبنی بر اینکه نماینده مشاور طرح تفصیلی اعلام کرده ممکن است امکان نگهداری مسجد در آینده وجود داشته باشد.

شهردار منطقه ثامن مشهد افزود: این نامه بعد از تخریب مسجد به دست ما رسید و نظر مشاور نیز نظر لازم الاجرا نبوده و هنوز در جایی مصوب نشده‌ است لذا براساس طرح مصوب مسجد "هفت در" در مسیر سواره رو خیابان شارستان قرار داشته و توافق با اداره اوقاف بر جای خود باقی است.

وی با تکذیب انجام عملیات تخریب مشهد در روز اربعین ادامه داد: در روز اربعین کل کارگاه تعطیل بوده و هیچ فعالیت عمرانی در منطقه انجام نشده ‌است.

نعمتی گفت: طی این دوره مدیریت شهری و شورای پنجم شهر مشهد ۴۶۰۰ مترمربع فضای مسجد در منطقه ثامن احداث شده یا در دست احداث است که این میزان دو برابر عملکرد ۲۵ ساله در ساخت مسجد در این منطقه است.

طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در خرداد ماه سال ۱۳۷۴ در کمیسیون ماده پنج قانون شهرداری به تصویب رسید و در سال ۱۳۷۷ مورد بازنگری قرار گرفت و فروردین سال ۷۸ الگوی طرح به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید اما این طرح تاکنون چندین بار دستخوش تغییر شد.

طبق مصوبه ۱۹ تیر ماه سال ۹۶ شورای عالی معماری و شهرسازی به منظور جلوگیری از تداوم اقدامات مخالف با حفاظت از حیثیت مکان و ارزش‌های ملموس و ناملموس بافت تاریخی - فرهنگی پیرامون حرم مطهر رضوی، از آن تاریخ طرح نوسازی و بهسازی حرم مطهر رضوی مصوب سال ۱۳۸۷ لغو و اجرای آن متوقف شد.

با این حال آبان ماه پارسال استاندار خراسان رضوی اعلام کرد که نقشه راه بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی مورد توافق وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد قرار گرفته‌ است، قرار بود وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد به صورت مشترک تا پایان سال ۹۸ نسبت به تهیه طرح تفصیلی جدید با در نظر گرفتن مبانی شهرسازی و دغدغه‌های موجود در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی اقدام و آن را در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب برسانند اما شورای عالی شهرسازی خود به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرد.

این اقدام اعتراض شهردار و اعضای شورای اسلامی‌شهر مشهد را در پی داشت به طوری که همچنان پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب اولین طرح، هنوز طرح نهایی برای نوسازی این بافت وجود ندارد و سرمایه‌گذاران و ساکنان آن در بلاتکلیفی هستند، کشمکش بر سر واگذاری و تفویض اختیارات در خصوص بازنگری طرح به استان نیز ادامه دارد.

سکه ۱۶ میلیون؛ عبور دلار از ۳۰ هزار تومان
بازدید : 57
سه شنبه 21 مهر 1399 زمان : 2:37

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت به تشریح شیوهاخد جریمه‌های کرونایی پرداخت و گفت: این جریمه‌ها یا از یارانه افراد متخلف کسر می‌شود و یا بر کارت ملی آنها اعمال می‌شود.

محسن فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چگونگی شناسایی متخلفان کرونایی و نحوه اخذ جریمه‌ از آنها، گفت: خدمت دهنده‌ها می‌توانند بخش دولتی یا بخش خصوص باشند که در هر دو گروه درخصوص جرایم و مجازات‌ها تاکنون نیز مشکلی نداشته‌ایم. کارمند بخش دولتی در صورت نزدن ماسک و عدم اطلاع به مافوق درمورد ابتلا به کرونا جریمه‌ میشود که از حقوقش کسر می‌شود. در مورد واحدهای صنفی نیز از آنجایی که دارای پروانه کسب هستند؛ درصورت عدم رعایت پروتکل‌ها به راحتی می‌توانیم آنها را جریمه کنیم.

وی درباره نحوه جریمه افرادی که در خیابان‌ تردد میکنند و شاید شاغل نباشند، ادامه داد: این افراد از طرق مختلف حتی بدون آنکه خودشان درجریان باشند و بدون گرفتن کارت ملی و شماره ملی، با روش‌هایی از سوی نیروی انتظامی‌جریمه میشوند و میزان جریمه پس از تشخیص هویت می‌نشیند. ممکن است فرد فرد در جایی شاغل نباشد که جریمه از حقوقش کسر شود و یا در ابتدا جریمه را نپردازد اما، این بدهی در هویت و کارت ملی فرد نشسته است و در هرمرحله‌ای که بخواهد خدمتی دریافت کند قابل وصول خواهد بود.

فرهادی افزود: راه دیگر وصول جریمه‌ها نیز می‌تواند نشستن جریمه‌ها در سیستم دریافت یارانه‌ها باشد به این صورت که پس از اعلام نیروی انتظامی‌میزان جریمه‌ی فرد توسط بانک کسر می‌شود.

وی با تاکید بر عدم برخورد فیزیکی نیروی انتظامی‌با مردم در خیابان‌ها برای جریمه‌ی نزدن ماسک، اظهار کرد: این جریمه برای تعداد انگشت شمار افرادی اعمال می‌شود زیرا عموم مردم تابع نظم و رعایت نکات بهداشتی هستند و جریمه‌ها چیزی نیست که قرار باشد به ضرر مردم باشد. برخورد با کسی که عمدا پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کند مورد حمایت مردمی‌خواهد بود که خودشان پروتکل‌ها را رعایت می‌کنند.

وی درباره نحوه نظارت‌ها بر اجرای قوانین، تصریح کرد: برای هر سه گروه کارمندان دولتی، شاغلین بخش خصوص و صنوف و افرادی که جایی شاغل نیستند، نیروی انتظامی‌و کارمتدان بهداشت محیط همزمان باهم فعال هستند البته ؛گروه سوم طبیعتا وظیفه مستقیم نیروی انتظامی‌است. بر اساس مصوبه امروز مایقی کسانی که در سامانه SALAMAT.GOV.IR ثبت نام نکردند هم ثبت‌نام می‌کنند و یک هم روش نظارتی دیگر از طریق QRcode است.

فرهادی درباره اخد جریمه از کارت ملی یا یارانه افراد، گفت: هر شهروند ایرانی شناسایی شده است و شخصیت اجتماعی دارد و پس از شناسایی نیروی انتظامی‌به راحتی جریمه را اعمال می‌کند البته شاید جریمه سریع‌الوصول نباشد اما بالاخره وصول می‌شود زیرا افراد زندگی اجتماعی دارند و نیاز به استفاده از کارت ملی خود دارند. البته معتقد هستم چون مردم به فکر خودشان و سلامتشان هستند می‌دانند وضع این جریمه‌ها به نفع خودشان است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر خطایی در ثبت چهره، کدملی و... توسط نیروی انتظامی‌رخ دهد، فردی که اشتباها جریمه شده است چگونه می‌تواند اعتراض خود را ثبت کند؟، بیان کرد: رخ دادن چنین حالتی هم ممکن است اما مسیر به شکلی طراحی می‌شود که از طریق نیروی انتظامی‌قابل رسیدگی باشد. یکی از راه‌های اخذ جریمه با متخلفان کرونایی با مستند سازی تخلف است. فراموش نکنیم گام اول فرهنگسازی رعایت نکات بهداشتی است.

وی درباره استفاده از ماسک در خودروهای شخصی تک سرنشین، افزود: هدف ما بیشتر ناوگان حمل و نقل عمومی‌است اما زمانی که ماسک در جامعه اجباری شده است طبیعی است که حتی برای سفر با خودروی خود لازم باشد ماسک بزنید.

فرهادی تاکید کرد: قرار است جریمه‌ها مستقیما به حساب وزارت بهداشت ریخته شود. بر اساس مصوبه این جریمه‌ها فقط باید برای اقدام علیه کرونا استفاده شود.

تاج سفید خالدار
بازدید : 15
سه شنبه 21 مهر 1399 زمان : 2:37

پوکی استخوان ممکن است نشانه‌‌‌ای مهم از ابتلای شما به یکی از این بیماری‌های جدی‌تر و مرگبارتر یعنی بیماری قلبی باشد.

پوکی استخوان مساله‌‌‌ای نیست که نادیده گرفته شود. این شرایط استخوان‌ها را تضعیف کرده و آنها را هرچه بیشتر مستعد شکستگی می‌سازد. این به معنای آن است که شما می‌توانید به واسطه شکستگی در استخوان‌هایی مانند لگن در بیمارستان بستری شوید.

سلامت استخوان و ارتباط آن با سلامت قلب

به گزارش گروه سلامت عصر ایران به نقل از "ایزی هلث اپشنز"،متاسفانه افرادی که با شکستگی لگن راهی بیمارستان می‌شوند حدود 25 درصد احتمال بیشتری دارد طی شش ماه تا یک سال مرگ را تجربه کنند که بیشتر به واسطه عوارض مرتبط با عمل جراحی است. از این رو، برخی خطرات جدی با این بیماری رایج مرتبط هستند.

اما از نظر آمار مرگ و میر تفاوت بزرگی بین پوکی استخوان و بیماری‌هایی مانند بیماری قلبی، سرطان و دیابت وجود دارد. اینها از جمله دلایل اصلی مرگ افراد هستند، از این رو، پوکی استخوان حتی در یک زمین بازی یکسان با آنها قرار ندارد.

با این وجود، پوکی استخوان ممکن است نشانه‌‌‌ای مهم از ابتلای شما به یکی از این بیماری‌های جدی‌تر و مرگبارتر یعنی بیماری قلبی باشد.

استخوان‌های شکننده خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی را افزایش می‌دهند

مطالعه‌‌‌ای جدید که در نشریه the Journal of Bone and Mineral Research منتشر شد، نشان داد که افرادی با تراکم استخوانی کم احتمال بیشتری دارد از سلامت قلبی‌عروقی ضعیف برخوردار باشند.

در این مطالعه، پژوهشگران داده‌های سلامت افراد شرکت کننده در بیوبانک انگلیس، مطالعه‌‌‌ای بلند مدت و بزرگ در انگلیس که بررسی نقش ژن‌ها و عوامل محیطی در بیماری را هدف قرار داده است، را جمع آوری کردند.

داده‌های جمع آوری شده از بیوبانک انگلیس این امکان را برای پژوهشگران فراهم کرد تا ترکیبی از داده‌های آزمایش‌های خون و تصویربرداری از بزرگترین نمونه جمعیتی که تاکنون در یک مطالعه سلامت استخوان-قلب استفاده شده است را بررسی کنند.

تجزیه و تحلیل تمام این داده‌ها، پژوهشگران تشخیص دادند که افرادی با تراکم استخوانی کمتر احتمال بیشتری دارد دارای سفتی سرخرگی باشند که یک نشانه از سلامت ضعیف قلبی‌عروقی است. همچنین، آنها دریافتند که افرادی با سلامت استخوانی ضعیف احتمال بیشتری دارد مرگ ناشی از بیماری قلبی ایسکمیک را تجربه کنند.

اما استخوان‌های شکننده چرا فرد را در معرض خطر شرایط بد قلب قرار می‌دهد؟

در ابتدا ممکن است فکر کنید به دلیل آن است که بیماری قلبی و پوکی استخوان دارای برخی عوامل خطر مشابه مانند سن بالا، سیگار کشیدن و سبک زندگی کم تحرک هستند. اما پژوهشگران این عوامل خطر را در محاسبات خود گنجانده و مشخص شد ارتباط بین سلامت ضعیف استخوان و سلامت ضعیف قلب به واسطه آنها نیست.

با این وجود، دانشمندان می‌دانند که کلسیفیکاسیون عروقی (ایجاد رسوبات معدنی در سرخرگ‌ها که می‌تواند به سفتی سرخرگی منجر شود) و مینرالیزاسیون استخوان بسیاری از فرآیندهای همپوشانی را در بدن به اشتراک می‌گذارند. پژوهشگران معتقدند که دلیل این ارتباط به واسطه چندین عامل پیچیده است و این عوامل بین مردان و زنان متفاوت هستند.

عاداتی که از استخوان‌ها و قلب شما محافظت می‌کنند

این گونه به نظر می‌رسد که اقداماتی که در راستای حفظ سلامت استخوان‌ها خود انجام می‌دهید می‌تواند احتمال بیماری قلبی را نیز کاهش دهد. از این رو، زمانی که موضوع پیشگیری از پوکی استخوان مطرح می‌شود باید همه چیز را جدی بگیرید. عادات زیر می‌توانند به حفظ و تقویت سلامت استخوان‌ها کمک کنند:

مصرف یک رژیم غذایی متعادل و سالم مانند رژیم غذایی مدیترانه ای. از این طریق شما مواد مغذی پشتیبان سلامت استخوان مانند کلسیم، منیزیم و ویتامین D را به میزان کافی دریافت می‌کنید.

به میزان زیاد ویتامین K2 مصرف کنید. طی یک مطالعه ارتباط بین ویتامین K2، کلسیم و سلامت قلب بررسی شد. پژوهشگران به این نکته اشاره داشتند که ویتامین K2 با مهار کلسیفیکاسیون سرخرگی و سفتی سرخرگی مرتبط بوده است زیرا این ماده مغذی پروتئینی را فعال می‌کند که رسوب کلسیم در دیواره رگ‌های خونی را مهار می‌کند. همچنین، این ویتامین کلسیم را به سمت استخوان‌ها یعنی جایی که به آن نیاز است، هدایت می‌کند.

مکمل پروبیوتیک مصرف کنید. پروبیوتیک‌ها نه تنها برای سلامت روده بزرگ بلکه برای سلامت استخوان نیز مفید هستند. نتایج یک مطالعه در سوئد نشان داد که مصرف مکمل‌های پروبیوتیک می‌تواند از دست دادن استخوان در زنان مسن را به نصف کاهش دهد. در این مطالعه پژوهشگران از یک سویه پروبیوتیک به نام لاکتوباسیلوس روتری 6475 استفاده کردند.

استخوان‌های خود را حرکت دهید. ورزش یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای پیشگیری از پوکی استخوان و تحریک رشد استخوان جدید با افزایش سن است. مطالعات بسیاری این مساله را اثبات کرده اند. نتایج یک مطالعه در دانشگاه میسوری-کلمبیا نشان داد که کار با وزنه و تمرینات پرشی خاص به بهبود تراکم استخوان و افزایش توده استخوانی تنها طی شش ماه کمک کرده اند.

وزارت بهداشت: کسر جریمه کرونایی از یارانه یا ثبت در شماره ملی
بازدید : 21
سه شنبه 21 مهر 1399 زمان : 2:37

بخش‌هایی که به بیماران کرونایی اختصاص داده‌اند، پر شده و عملا باید بخش‌هایی را که بیماران دیگر در آن حضور دارند، به سمت کرونا اختصاص دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به افزایش بسیار زیاد مراجعه کنندگان کرونایی به بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه، گفت: در دور اول بیماری ۱۱ درصد مراجعه‌کنندگان کرونایی به بستری نیاز داشتند، اما در شرایط فعلی بالای ۲۲ درصد مراجعه کنندگان نیاز به بستری پیدا می‌کنند که نشان می‌دهد افرادی که اکنون مراجعه می‌کنند، بدحال‌تر هستند و مراجعه کننده جدی‌تری محسوب می‌شوند.

دکتر فرشاد علامه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت تخت‌های مربوط به مبتلایان کرونا در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: مراجعه کننده در حوزه کرونا بسیار زیاد است. هنوز موج دوم بیماری پایین نیامده بود، موج سوم بیماری اوج گرفت. البته بیمارستان به بیمارستان وضعیت تخت‌ها و بستری متفاوت است، اما از ۲۵ تا ۳۵ درصد تخت‌های هر بیمارستان‌مان به بیماران مبتلا به کرونا اختصاص دارد. حال تصور کنید که بیماران دیگر هم وجود دارند، اما با افزایش مبتلایان به کرونا، مجبوریم تخت‌های خدمات و بیماران دیگر را به کرونا اختصاص دهیم و فقط بیماران اورژانسی را بپذیریم و بیماران الکتیو و غیراورژانسی مجبورند که منتظر بمانند. در این صورت عمل‌ها تاخیر می‌خورد و در این حوزه هم به مشکل برمی‌خوریم.

نیاز ۲۲ درصد مراجعه‌کنندگان کرونایی به بستری

وی افزود: به هر حال چاره‌ای جز این اقدامات نداریم؛ چراکه متاسفانه میزان مراجعه کننده در حوزه بیماری کووید-۱۹ زیاد است. بیماران مبتلا به کرونا هم نسبت به دوره اول و دوم بیماری بدحال‌ترند و نیاز به آی سی یو در آنها بیشتر است. در عین حال اگر در دوره اول شیوع بیماری از ۱۰ بیمار مبتلا به کرونا، یک نفرشان بستری می‌شد، در حال حاضر از ۱۰ بیمار دو برابر بیماران نیاز به بستری دارند. بر این اساس در دور اول بیماری در اسفند و فروردین ۱۱ درصد مراجعه‌کنندگان کرونایی به بستری نیاز داشتند و سایر بیماران به صورت سرپایی درمان می‌شدند، اما در حال حاضر در شرایط فعلی بالای ۲۲ درصد مراجعه کنندگان نیاز به بستری پیدا می‌کنند که نشان می‌دهد که افرادی که اکنون مراجعه می‌کنند، بدحال‌تر هستند و مراجعه کننده جدی‌تری محسوب می‌شوند که نیازمند بستری بیشتر، آی سی یو و امکانات بیشتری هستند.

علامه ادامه داد: بر این اساس شرایط بیمارستان‌ها سخت‌تر شده است. بالاخره بیمارستان‌ها دائما در حال برنامه‌ریزی هستند؛ چراکه بخش‌هایی که به بیماران کرونایی اختصاص داده‌اند، پر شده و عملا باید بخش‌هایی را که بیماران دیگر در آن حضور دارند، به سمت کرونا اختصاص دهند. در عین حال باید مسائل مربوط به ایزوله کردن، مدیریت ساختمان، جداسازی ساختمان و... را هم انجام دهند تا امکانات ایزوله برقرار شود که این موضوع سختی کار را افزایش می‌دهد، اما چاره‌ای نداریم و فعلا داریم رو به جلو حرکت می‌کنیم.
ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی هم برای کرونا فعال شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه علاوه بر بیمارستان‌های دانشگاهی، ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی تحت پوشش دانشگاه تهران را هم فعال کرده‌ایم، گفت: بر این اساس بیمارستان‌های خصوصی هم بیمار کرونا را می‌پذیرند. منتها بار بیماری بالاست. البته بیمارستان‌های خصوصی تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران زیاد نیستند، در حوزه دانشگاه‌های شهید بهشتی و ایران میزان آن‌ها بیشتر است.
بستری ۱۰۰۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران

علامه همچنین گفت: در حال حاضر در بیمارستان‌های دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نزدیک به ۲۰۰ تخت ویژه به مبتلایان به کرونا اختصاص داده‌ایم که ۹۰ درصد آن پر است. همچنین نزدیک به ۶۰۰ تخت بیمارستانی عادی هم به حوزه کرونا اختصاص داده‌ایم. بنابراین ۸۰۰ بیمار مبتلا به کرونا داریم که ۲۰۰ بیمار در آی سی یو هستند. در بیمارستان‌های خصوصی تابع دانشگاه نیز حدود ۲۰۰ بیمار مبتلا به کرونا داریم. بنابراین حدود ۱۰۰۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های دانشگاهی و خصوصی تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران بستری هستند. منتها از آنجایی که تعداد بیمارستان‌های خصوصی تابعه ما کمتر است، این آما در دانشگاه ایران و شهید بهشتی بیشتر است.

وی با بیان اینکه همه بیمارستان‌های ما بیماران مبتلا به کرونا دارند، گفت: البته بیمارستان‌هایی که تک تخصصی هستند، نمی‌توانند در حوزه عفونی مدیریت بیمار مبتلا به کرونا را انجام دهند و فقط بیمار مربوط به تخصص خودش را می‌پذیرد. حال به عنوان مثال اگر در یک بیمارستان زنان، بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شود، او را مدیریت می‌کند، اما بیمارستان‌های جنرال ما که متخصص عفونی، بیهوشی، ریه و ... را دارا هستند، بیماران را پذیرش می‌کنند.

اگر تعداد مبتلایان به کرونا در بیمارستانی از حد بگذرد، خدمات غیرکرونایی بیمارستان تعطیل می‌شود

علامه با بیان اینکه تا یک حدی امکان تخصیص تخت از بخش‌های دیگر برای بیماران مبتلا به کرونا وجود دارد، گفت: اکنون ما در بالای پیک بیماری به سر می‌بریم. شاید بتوانیم مقداری از تخت‌های دیگر را به کرونا اختصاص دهیم، اما وقتی می‌گویم یک بیمارستان ۳۰ درصد تخت‌هایش را به مبتلایان به کرونا اختصاص داده است، اگر بخواهد این میزان را به ۵۰ درصد افزایش دهد، عملا باید بیمارستان را تعطیل کند و فقط بیمار کرونایی را بپذیرد. زیرا دیگر نمی‌تواند مسائل مربوط به کرونا را رعایت کند. بنابراین یک حدی وجود دارد و از آن حد بگذرد، خدمات غیرکرونایی بیمارستان تعطیل می‌شوند و بیماران دیگر آسیب می‌بینند. در حال حاضر برخی بیمارستان‌ها حدود ۲۵ درصد و برخی حدود ۳۵ درصد از ظرفیت‌شان را به کرونا اختصاص داده‌اند. اگر افزایش به همین منوال ادامه یابد، به مشکل جدی برمی‌خوریم.

وضعیت ارائه خدمات الکتیو در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران/جراحی‌های زیبایی؛ تقریبا تعطیلند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره وضعیت ارائه خدمات غیراورژانسی در بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه، گفت: خدمات الکتیو را ارائه می‌دهیم، اما باز شرایط بیمارستان به بیمارستان متفاوت است. بیمارستانی که میزان مراجعه‌کننده کرونایش بیشتر است، مجبور است بیماران الکتیو را کاهش دهد. ما اعلام کردیم که بیمارستان‌ها خودشان ارزیابی کنند و با دانشگاه چک کنند. به عنوان مثال یک بیمارستان از تعداد بیماران الکتیوش می‌کاهد تا بتواند یک بخش را به بیماران مبتلا به کرونا اختصاص دهد. بنابراین برای هر بیمارستان به شکل مجزا تصمیم می‌گیریم.

علامه تاکید کرد: البته خدمات‌مان را ارائه می‌کنیم. در حال حاضر ظرفیت بیمارستان‌هایمان بالای ۹۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد اشغال هستند. حال بخشی از این اشغال تخت مربوط به بیماران مبتلا به کرونا و بقیه آن مربوط به بیماران غیرکرونا است. اورژانسی‌ها را که حتما می‌پذیریم، اما بیماران الکتیو را هم تا حد امکان پذیرش می‌کنیم.

وی درباره وضعیت ارائه خدماتی مانند جراحی‌های زیبایی، گفت: جراحی‌های زیبایی تقریبا دیگر انجام نمی‌شود. مگر بیمارستانی که تک تخصصی باشد و بیمار کرونایی نداشته باشد، اما تقریبا انجام نمی‌شود.

چرایی کاهش میزان کارانه پرسنل

علامه درباره وضعیت نقدینگی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران و پرداخت حقوق پرسنل، گفت: از نظر پرداخت حقوق مشکلی نداریم و خدا را شکر پرداخت کارانه‌ها نیز در دانشگاه جزو بهترین‌هاست و فقط یک تا دو ماه پرداخت کارانه‌های پرسنل عقب است که آن هم به دلیل نیاز به رسیدگی اسناد است. بر این اساس کارانه‌ها را تا تیر ماه پرداخت کرده‌ایم. منتها میزان کارانه کاهش یافته است. زیرا تمام فعالیت بیمارستان‌ها به کرونا اختصاص یافته و جراحی و اقدامات دیگر کمتر شده است. کارانه هم بر اساس همین اقدامات محاسبه می‌شود. بنابراین کارانه را می‌پردازیم، اما میزان آن مقداری کاهش یافته است. البته معاونت توسعه ما تمام تلاشش را انجام می‌دهد که با پرداخت کارانه‌های مربوط به کرونا به ویژه برای پرستاران این کاهش را جبران کند و حداقل دریافتی‌شان معادل سال گذشته باشد، اما به دانشگاه فشار زیادی وارد می‌شود. در عین اینکه درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها بسیار کاهش یافته است.
تصمیمات قبل از رسیدن به پیک کرونا اتخاذ شود

وی تاکید کرد: توصیه‌های زیادی به مردم اعلام کرده‌ایم، اما نکته مهم دیگر این است که اجازه ندهیم که بیمارستان‌های ما از بیماران کرونایی پر شوند و بعد تصمیم بگیریم که تعطیل کنیم یا فلان اقدام را انجام دهیم، بلکه زمانیکه داریم هشدار می‌دهیم و پیش از ایجاد این شرایط باید اقدام کنیم. نیاز نیست که همه چیز را تعطیل کنیم بلکه باید در نقاط اساسی محدودیت ایجاد کنیم. باید سعی کنیم به پیک نرسیم، وقتی به پیک رسیدیم چندین روز طول می‌کشد تا تصمیمات اثرگذار باشند و به هر حال فرسودگی سیستم بیشتر می‌شود. بنابراین کمک کنیم تا تصمیمات را به هنگام‌تر اتخاذ کنیم.

سلامت استخوان و ارتباط آن با سلامت قلب
بازدید : 17
يکشنبه 19 مهر 1399 زمان : 12:37

در سالمندان، افسردگی میتواند ریشه مشکلات حافظه، گیجی و در برخی موارد هذیان باشد. پرستاران و پزشکان ممکن است این مشکلات را با علائم زوال عقل یا کاهش حافظه مربوط به سن اشتباه بگیرند. دریافت درمان در اکثر افراد سالمند مبتلا به افسردگی، این مشکل را برطرف میکند. روان درمانی به ویژه برای افرادی که نمیتوانند یا نمیخواهند دارو مصرف کنند، مفید است.

همه افراد اعم از درونگرا و برونگرا با هر پس زمینه نژادی و خانوادگی، ممکن است به افسردگی دچار شوند. این بیماری در زنان دو برابر مردان شایع است.

افسردگی


افسردگی؛ حقایق و شایعات

شایعه: با سخت کوشی میتوان بر افسردگی غلبه کرد

افسردگی تقریبا در یک ششم افراد، زمانی در طول زندگی اتفاق می‌افتد بنابراین درمانهای خانگی و شایعات و حقایق درباره آن بین مردم رایج است. یکی از این باورها این است که خود را در کار غرق کنید تا احساس بهتری پیدا کنید. در موارد خفیف احساس غمگینی، این ممکن است واقعا موثر باشد اما افسردگی موضوع دیگری است. کار زیاد خود یکی از علائم افسردگی به خصوص در مردان است.

شایعه: افسردگی یک بیماری واقعی نیست

افسردگی یک وضعیت پزشکی جدی است و یکی از مهمترین علتهای ناتوانی در بزرگسالان به شمار می‌آید اما ممکن است با احساس غم معمولی به اشتباه گرفته شود. شواهد بیولوژیکی افسردگی را میتوان در اسکن مغزی مشاهده کرد که میزان غیر طبیعی فعالیت را نشان میدهد. مواد شیمیایی مهمی‌در مغز که سیگنالها را بین عصبها منتقل میکنند، در افراد افسرده از تعادل خارج میشوند.

حقیقت: افسردگی در مردان به سادگی مشخص نمی‌شود

پزشک یا نزدیکان یک مرد افسرده، ممکن است متوجه افسردگی او نشوند. علت آن این است که مردان کمتر از زنان درباره احساساتشان صحبت میکنند و برخی از مردان افسرده غم یا ناراحتی خود را نشان نمیدهند. به جای آن ممکن است عصبانی، تحریک پذیر یا بی قرار دیده شوند. حتی ممکن است حمله کلامی‌نسبت به دیگران داشته باشند. برخی از مردها سعی میکنند از طریق رفتار یا مصرف بی ملاحظه مواد بر افسردگی خود غلبه کنند.

شایعه: افسردگی فقط ترحم به خود است

سرسختی و قدرت روحی روانی در فرهنگ ما مورد ستایش است و هر کسی که شکوه‌‌‌ای داشته باشد، فورا بر او برچسب منفی زده میشود. اما افرادی که افسردگی بالینی دارند، تنبل نیستند و برای خود احساس تاسف نمیکنند. همچنین نمیتوانند افسردگی را از خود دور کنند. افسردگی یک بیماری پزشکی است و مربوط به تغییراتی است که در مغز روی میدهد و همانند بیماریهای دیگر معمولا با درمان مناسب بهبود می‌یابد.
آیا افسردگی مسری است؟

حقیقت: هر کسی ممکن است افسرده شود

همه افراد اعم از درونگرا و برونگرا با هر پس زمینه نژادی و خانوادگی، ممکن است به افسردگی دچار شوند. این بیماری در زنان دو برابر مردان شایع است اما ممکن است علت آن، این باشد که زنان بیشتر به دنبال درمان و ابراز بیماری هستند. اغلب در اواخر جوانی یا اوایل دهه بیست زندگی علائم شروع میشوند اما در هر سنی ممکن است دوره‌های آن اتفاق بیفتند. تجربه‌های سخت فردی نیز میتواند افسردگی ایجاد کند به چیزی فراتر از غم تبدیل شود.

حقیقت: تغییرات آرام آرام پیش میروند

افسردگی به تدریج فرد را گرفتار میکند و این ویژگی باعث میشود شناسایی آن دشوارتر از بیماریهای ناگهانی باشد. یک روز بد در ابتدا، کم کم تبدیل به روزهای یکنواخت و خسته کننده میشود و غیبت از کار، مدرسه یا موقعیتهای اجتماعی آغاز میگردد. یک نوع افسردگی به نام افسرده خویی یا دیستیمیا ممکن است سالها به صورت بیماری مزمن و کم شدت باقی بماند، کسالتی که قاتلِ خاموش شغل و روابط شما میشود. از طرفی افسردگی ممکن است وضعیت شدید و ناتوان کننده‌‌‌ای باشد. بسیاری افراد با درمان ظرف 4 تا 6 هفته احساس بهبودی قابل توجهی خواهند داشت.

شایعه: درمان افسردگی به معنی مصرف مادام العمر دارو است

با وجود شایعات در مورد پروزاک، داروها تنها یکی از ابزارهای مورد استفاده برای بهبود خلق افسردگی هستند و کمک گرفتن برای درمان افسردگی به معنی مصرف دارو نیست. در واقع مطالعات نشان میدهند گفتگو درمانی و نیز مصرف دارو برای افسردگی‌های خفیف تا متوسط، موثر است. حتی اگر از داروهای ضد افسردگی استفاده کنید، احتمالا لازم نیست تمام طول عمر خود مجبور به استفاده از آن باشید. پزشک به شما کمک میکند زمان مناسب توقف دارو را مشخص کنید.

شایعه: افراد افسرده زیاد گریه میکنند

همیشه اینطور نیست. برخی افراد هنگام افسردگی گریه نمیکنند یا حتی خیلی غمگین نیستند بلکه از نظر هیجانی تهی هستند و احساس پوچی و بی مصرف بودن میکنند. افسردگی حتی اگر بدون علائم محسوسی باشد، اگر درمان نشود فرد نمیتواند از زندگی لذت کافی ببرد و افسردگی او بر خانواده اش تاثیر میگذارد.

حقیقت: سابقه خانوادگی سرنوشت شما را تعیین نمیکند

اگر افسردگی در خانواده شما سابقه دارد، احتمال بیشتری دارد که شما نیز گرفتار آن شوید اما احتمال این که چنین نباشد نیز وجود دارد. افرادی که سابقه خانوادگی افسردگی دارند میتوانند مراقب علائم اولیه افسردگی بوده و فورا اقدامی‌انجام دهند، خواه در جهت کاهش استرس، خواه ورزش بیشتر، مشاوره یا درمان حرفه ای.

شایعه: افسردگی بخشی از فرایند پیری است

بیشتر افراد، چالش پیری را بدون تجربه افسردگی مدیریت میکنند اما وقتی افسردگی اتفاق بیفتد، ممکن است از آن چشم پوشی شود. افراد مسن تر ممکن است ناراحتی یا علائم مبهم خود را پنهان کنند: غذا دیگر لذت بخش نیست، دردها شدیدتر شده اند، الگوی خواب تغییر یافته و .... مشکلات پزشکی نیز میتوانند در سالمندان افسردگی ایجاد کنند و افسردگی بهبودی از جراحی یا حمله قلبی را کند میکند.

حقیقت: علائم افسردگی میتواند شبیه به زوال عقل شود

در سالمندان، افسردگی میتواند ریشه مشکلات حافظه، گیجی و در برخی موارد هذیان باشد. پرستاران و پزشکان ممکن است این مشکلات را با علائم زوال عقل یا کاهش حافظه مربوط به سن اشتباه بگیرند. دریافت درمان در اکثر افراد سالمند مبتلا به افسردگی، این مشکل را برطرف میکند. روان درمانی به ویژه برای افرادی که نمیتوانند یا نمیخواهند دارو مصرف کنند، مفید است.

شایعه: گفتگو وضعیت را بدتر می‌کند

زمانی به افراد توصیه میشد با صحبت کردن درباره مشکلاتشان، وضعیت را بدتر نکنند. امروزه شواهد نشان میدهد که مباحثات هدایت شده توسط یک متخصص میتواند وضعیت را بسیار بهتر کند. انواع مختلف روان درمانی با شناسایی الگوی فکری منفی، احساسات ناخود آگاه یا مشکلاتی در روابط، به درمان افسردگی کمک میکند. اولین قدم صحبت با متخصص سلامت روان است.

حقیقت: تفکر مثبت میتواند مفید باشد

توصیه قدیمی‌تاکید بر مثبت اندیشی، امروزه تبدیل به یک راهکار برای مقابله افسردگی شده است. به این شیوه درمان رفتاری شناختی (سی بی تی) گفته میشود. افراد در این شیوه درمانی راهکارهای جدیدی برای تفکر و رفتار مثبت یاد میگیرند. رفتار و گفتگوی درونی منفی شناسایی شده و باا افکار مثبت تر جایگزین میشود. این روش به تنهایی یا در ترکیب با دارو در بسیاری از افراد درمان موثری است.

شایعه: نوجوانان در کل شاد نیستند

اگر چه بسیاری از نوجوانان دمدمی، جدلی و تحریک پذیر هستند اما تحریک پذیری و ناراحتی و غم طولانی مدت برای آنها طبیعی نیست. وقتی شاد نبودن بیش از دو هفته طول بکشد، ممکن است علامت افسردگی باشد که تقریبا در یک نفر از هر یازده نوجوان اتفاق می‌افتد. علائم دیگری که نشان میدهند نوجوان نیاز به کمک دارد عبارتند از: دائما تحریک پذیر یا نارحت هستند حتی وقتی با دوستانشان همراه هستند، از فعالیتهای مورد علاقه شان لذت نمیبرند یا افت تحصیلی ناگهانی دارند.

حقیقت: ورزش داروی افسردگی

مطالعات بسیار خوبی نشان میدهند که ورزش با شدت متوسط و به صورت منظم، میتواند علائم افسردگی را کاهش داده و نیز به اندازه دارو در برخی افراد مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط مفید واقع شود. ورزش گروهی یا همراه با دوستان خوب، حمایت اجتماعی را نیز به همراه می‌آورد که به نوبه خود خلق را بهبود میبخشد.

شایعه: درمان افسردگی دشوار است

واقعیت این است که اکثر افرادی که اقدامی‌برای بهبود افسردگی شان انجام میدهند، بهبود می‌یابند. در مطالعه بزرگی که توسط موسسه سلامت روان ملی امریکا انجام شد، 70% از افراد از طریق دارو علائمشان بر طرف شد، اگر چه ممکن است همیشه با اولین مصرف دارو این اتفاق نیفتد. مطالعات نشان میدهند بهترین درمان ترکیب دارو و گفتگو درمانی است.

حقیقت: هر غمی‌افسردگی نیست

برخی وقایع زندگی موجب ناامیدی یا غمگینی میشوند اما این حالات لزوما افسردگی نیست. سوگ پس از مرگ، جدایی، از دست دادن شغل یا شناسایی یک بیماری جدی، طبیعی است. یک نشانه نیاز به درمان این است که غمگینی اکثر مواقع روز و در اکثر روزها وجود دارد. وقتی فرد به طور مناسب و صحیح در حال گذراندن شرایط دشواری باشد، معمولا گاهی حواسش از ناراحتی پرت میشود یا خوشحالی را تجربه میکند.

حقیقت: امید به روزهای بهتر واقعی است

ممکن است افراد در اعماق افسردگی تصور کنند هیچ امیدی برای بهتر شدن زندگی وجود ندارد. این ناامیدی بخشی از این بیماری است نه واقعیت. با درمان، به تدریج نگرش مثبت جایگزین افکار منفی میشوند، خواب و اشتها بهبود می‌یابد و خلق بهتر میشود. افرادی که برای گفتگو درمانی به متخصص مراجعه میکنند، به مهارتهای غلبه بر استرس در زندگی که میتوانند ناامیدی به همراه داشته باشند، مجهز می‌شوند.

منبع: سیمرغ

برنامه جهانی غذا برنده نوبل صلح شد

تعداد صفحات : 1

آمار سایت
 • کل مطالب : 17
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 131
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 103
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 236
 • بازدید ماه : 8926
 • بازدید سال : 56942
 • بازدید کلی : 56942